shoichi
shoichi
Apr 04 2011 08:39:28
this picture taken on my birthday